Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2015

cloouds
0453 b720
Reposted frompepitka pepitka viaanorexianervosa anorexianervosa

February 01 2015

cloouds
Norway
Reposted fromlifeless lifeless viasoundofsilence soundofsilence
cloouds
6450 f622 500
Reposted fromalyeska alyeska viaanorexianervosa anorexianervosa

December 22 2014

cloouds
5922 50ea 500
Reposted bynyan666viszys
cloouds
5632 d041 500
cloouds
8474 abd0 500

December 12 2014

cloouds
6086 608e 500
-tak
Reposted fromjanekbicz janekbicz viaifuhavetoask ifuhavetoask

December 09 2014

cloouds
2253 11af
cloouds
2682 c079
Reposted fromniewiastqa niewiastqa

December 07 2014

cloouds
8415 845d 500
Reposted byheroinee heroinee

November 03 2014

cloouds
1360 9190
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks vianivea nivea
cloouds
0712 2b9f
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaalmostlover almostlover
cloouds
9274 530c
Reposted fromJosette Josette viasoundofsilence soundofsilence
cloouds
3333 6d79
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamowinek mowinek

October 27 2014

cloouds
Tyle uwagi poświęcamy ubraniom, a najlepsze momenty i tak spędzamy bez nich.
cloouds
cloouds
2032 1a5e
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viamadziuula madziuula
cloouds
Kiedy byłam zakochana, miałam gdzieś facetów, inni mężczyźni zupełnie mnie nie obchodzili, nawet gdyby stanął przede mną książę na białym koniu, pewnie bym nie zauważyła. Liczył się on i tylko on. I to jest najważniejsze: być z kimś i nie szukać wrażeń na boku. Być z kimś tak na sto procent, całym sobą
— Gabriela Gargaś, 'Jutra może nie być'
cloouds
1134 4353 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaalmostlover almostlover

October 24 2014

cloouds
7355 0c28
Reposted fromcalifornia-love california-love viakarr4mba karr4mba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl