Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

cloouds
6141 6899 500
"Ości" 20

June 07 2015

cloouds
7629 37e6
Reposted fromscorpix scorpix viaCarbonMonoxide CarbonMonoxide
cloouds
5048 b9c1 500

May 28 2015

cloouds

a najgorzej jest, jak zdasz sobie sprawę, że nic z tego nie będzie, że gdyby między wami miało coś być, to byłoby już dawno. kiedy zrozumiesz, że to co się dookoła dzieje wcale nie zmierza ku spełnieniu Twoich marzeń.
— moblo
Reposted fromsilkdreams silkdreams viakarr4mba karr4mba

April 01 2015

cloouds
9997 04c7
Reposted frommelodyphantom melodyphantom vianiewiastqa niewiastqa
cloouds
8780 c85d 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakarr4mba karr4mba
cloouds
cloouds
cloouds
6006 4a52
Reposted fromlittlefool littlefool vianiewiastqa niewiastqa
cloouds
cloouds
8550 c8ec
!
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianivea nivea
7148 2481 500

March 29 2015

8521 45d6 500

lvndscpe:

Untitled | by Jared Erondu

Reposted frommelodyphantom melodyphantom vianiewiastqa niewiastqa

March 02 2015

cloouds
9956 24bd
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viate-quiero te-quiero
cloouds

February 05 2015

cloouds
7623 1287
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaonlythebrave onlythebrave
cloouds
9363 2fdf 500
Reposted fromflesz flesz viaonlythebrave onlythebrave
cloouds
Dobrze wiesz co znaczy miłość bez wyrzeczeń,
niewiele więcej niż przypadkowy seks po imprezie.
— Mam Na Imię Aleksander
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl